Catalytic effectof heavy metal ions on the leaching of sulphide minerals in acidic oxidizing agents. Katalityczny wpływ jonów metali ciężkich na ługowanie minerałów siarczkowych w kwaśnych roztworach utleniaczy (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1984-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1984;16(1):103-114
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top