Bioextraction of Sulphur from Lignite. Effect of Particle Size of Lignite and Temperature on the Process Yield. Bioekstrakcja siarki z węgla brunatnego. Wpływ ziarnistości węgla i temperatury na wydajność procesu (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole
Publication date: 1991-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1991;24(1):83–93
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049