Biodegradation of aliphatic compounds present in soils. Adaptation of isolated microflora. Biodegradacja substancji tłuszczowych z gruntów – adaptacja wyizolowanej mikroflory (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Opolski
 
2
Śląska Akademia Medyczna
 
 
Publication date: 1995-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1995;29(1):145-149
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top