Application of the electrical double layer parameters in the description of the flotation agents co-sorption. Wykorzystanie pomiarów parametrów p.w.e. do opisu współsorpcji odczynników flotacyjnych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 
 
Publication date: 1980-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1980;12(1):25-33
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top