Application of the Polish Zirconium Resources for Zirconium Compounds Production. Wykorzystanie krajowej bazy surowcowej do otrzymywania związków cyrkonu (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Krakowska
 
2
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1991-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1991;24(1):211-216
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top