Application of a Speckle Photography in an Investigation of Two-Phase Flow Field Velocity. Zastosowanie metody fotografii plamkowej do badania pola prędkości chwilowej przepływów dwufazowych (in Polish)
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1992-06-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1992;26(1):41-48
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top