An identification of oil-derived substances in soil before and after their biodegradation. Identyfikacja substancji ropopochodnych w gruncie przed i po procesie biodegradacji (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii
 
2
Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej
 
3
Śląska Akademia Medyczna
 
 
Publication date: 1996-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1996;30(1):167-175
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top