An identification of oil-derived substances in soil before and after their biodegradation. Identyfikacja substancji ropopochodnych w gruncie przed i po procesie biodegradacji (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii
2
Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej
3
Śląska Akademia Medyczna
Publication date: 1996-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1996;30(1):167–175
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049