Adsorption of sodium oleate on calcite magnesite in the presence of dispersant reagents. Adsorpcja oleinianu na powierzchni kalcytu i magnezytu w obecności odczynników dyspergujących (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1989-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1989;21(1):157–169
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049