Zespół recenzentów
 
Prof. dr hab. Teresa Dąbrowska (Warszawa)
Dr hab. Wojciech Blajer (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Prof. dr hab. Aleksander Bursche (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)
Prof. dr hab. Andrzej Buko (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)
Prof. dr hab. Jan Chochorowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Prof. dr hab. Sylwester Czopek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego)
Prof. dr hab. Sławomir Kadrow (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków)
Prof. dr hab. Andrzej Kokowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)
Dr Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
Dr hab. prof. UMCS Jerzy Libera (Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Prof. dr hab. Magdalena Mączyńska (Kraków)
Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)
Prof. dr hab. Michał Parczewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego)
Dr hab. prof. UR Andrzej Pelisiak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego)
Dr hab. prof. UJ Jacek Poleski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Dr hab. prof. UŁ Jan Schuster (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)
Dr hab. prof. UAM Marzena Szmyt (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Instytut Prehistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza)
 
ISSN:0043-5082