PL EN
Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo - Kultura - Technologia (wcześniej: Studia Humanistyczne AGH) za swój cel uznają popularyzowanie interdyscyplinarnej perspektywy ukazywania złożonych relacji pomiędzy nowoczesnymi technologiami a społeczeństwem i kulturą. Od 2023 r. czasopismo ukazuje się jako półrocznik i koncentruje się na tematach obejmujących zagadnienia: - wzajemnych powiązań i wpływu między nauką i technologią a społeczeństwem i kulturą; - wpływu innowacji na współczesne społeczeństwa oraz kultury (w tym ich artefakty i praktyki); - z zakresu studiów miejskich, energetycznych oraz badań nad środowiskiem i zmianami klimatycznymi w perspektywie doświadczeń człowieka i społeczeństwa; - z zakresu zmian zachodzących w mediach, przekazach medialnych oraz komunikacji pod wpływem procesów cyfryzacji i wirtualizacji; - związane ze współczesnymi nierównościami w kontekście funkcjonowania technologicznego, w tym studia nad płcią, niepełnosprawnością oraz starością. Zachęcamy autorów reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze do przesyłania artykułów wywodzących się z różnych dyscyplin, takich jak, socjologia, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o kulturze i religii przedstawiających różne aspekty wynikające obecności i rosnącego znaczenia nowoczesnych technologii we współczesnych społeczeństwach. Artykuły publikowane są w języku polskim oraz angielskim. Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do aktualnych oraz archiwalnych artykułów. Pozwala to na swobodne dzielenie się badaniami oraz refleksjami teoretycznymi i wspiera globalną wymianę wiedzy. Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC-BY 4.0). Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji. Nie pobieramy żadnych opłat związanych z procesem wydawniczym i publikacją tekstów. Wydawcą Studiów Humanistycznych AGH są Wydawnictwa AGH https://www.wydawnictwoagh.pl/.
Redaktor Naczelny: Grzegorz Ptaszek
40 pkt
100 pkt
Bieżący numer
4/2022 vol. 21
 
 
ISSN:2084-3364