PL EN
Introduction. Activity, subjectivity, identity - people with disabilities in social spaces of everyday life
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź, Polska, mail: jakub.niedbalski@gmail.com
2
Uniwersytet Warszawski
Submission date: 2020-08-09
Final revision date: 2020-08-19
Acceptance date: 2020-08-20
Publication date: 2020-09-30
 
Studia Humanistyczne AGH 2020;19(3):7–14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This introduction is intended to outline the topics of a special issue on the notions of activity, subjectivity and identity of people with disabilities. The matters concerning disability, both in the scientific discourse and social perception, are constantly under discussion and broad analysis, thus the different perspectives and ways of addressing them. While crucial but also somewhat opposite to each other are the medical and social models of disability. There is a biopsychological model in between them, which assigns an individual with an active subject role having some characteristics of biological and psychological nature, as well as those related to the social functioning of that individual. A key to this approach is an action called empowerment, meaning the process of regaining an individual’s self-confidence and self-awareness. Identity grows here on awareness of one’s own physicality and mental potential, and it is related to the notion of subjectivity, which is expressed by freedom and functioning autonomy of persons with disabilities in various life spheres. This includes the possibilities to play different social roles related to cultural patterns and their implementation, e.g. a student, a worker, a parent, a spouse, etc. Therefore, the issue incorporates theoretical and empirical texts on the matters of subjectivity and identity of persons with disability, referring to, among other things, such activities as education, work, or participation in the broadly understood culture.
 
REFERENCES (12)
1.
Barnes, Colin i Geof Mercer. 2004. Disability. Polity Press, London.
 
2.
Bauman, Zygmunt. 2001. Tożsamość – jaka była, jest i po co?, w: A. Jawłowska (eds.), Wokół problemów tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo LTW, s. 8–26.
 
3.
Erenc, Janusz. 2008. Bycie innym. Problem wykluczenia i izolacji ludzi niepełnosprawnych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
4.
Gąciarz, Barbara. 2014. Model społeczny niepełnosprawności jako podstawa zmian w polityce społecznej, w: Barbara Gąciarz i Seweryn Rudnicki (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Kraków: Wydawnictwa AGH.
 
5.
Kirenko, Janusz. 2007. Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej.
 
6.
Kristen, Joanna. 2004. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych a ich automarginalizacji, w: Grażyna Dryżałowska i Hanna Żuraw (red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Żak”.
 
7.
Pietrasiński, Zbigniew. 1987. Człowiek formowany jako podmiot rozwoju, “Psychologia Wychowawcza”, 3: 249–271.
 
8.
Piotrowski, Andrzej. 1998. Ład interakcji. Studia z socjologii interpretatywnej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
9.
Racław, Mariola Dorota Wiszejko-Wierzbicka i Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska. 2018. Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z niepełnosprawnościami, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
10.
Sowa, Józef. 2004. Podmiotowy wymiar integracji osób niepełnosprawnych, w: Grażyna Dryżałowska i Hanna Żuraw (red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Żak”.
 
11.
Stochmiałek, Joanna. 1999. Akademickie kształcenie pedagogów pracy socjalno-opiekuńczej, w: Joanna Stochmiałek (red.), Praca socjalno-opiekuńcza, wybrane zagadnienia, Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.
 
12.
Woźniak, Zbigniew. 2008. Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica.
 
ISSN:2084-3364