PL EN
Introduction - Sociology of Religion in the Face of Fascination and Disenchantment
 
More details
Hide details
1
Wydział Humanistyczny, AGH w Krakowie, Polska
2
Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Stella Grotowska   

Wydział Humanistyczny, AGH w Krakowie, ul Gramatyka 8A, 30-071, Kraków, Polska
Submission date: 2021-06-25
Final revision date: 2021-07-06
Acceptance date: 2021-07-06
Publication date: 2021-09-30
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;20(3):7–12
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
wstęp - brak streszczenia
 
REFERENCES (14)
1.
Cipriani, R. (2015). Sociology of Religion. New Brunswick: Transaction Publishers.
 
2.
Cipriani, R. (2021). The New Sociology of Religion. Encyclopedia, 1. Pobrano z: https://www.mdpi.com/journal/e... [20.05.2021].
 
3.
Dobbelaere, K., Lauwers, J. (1973). Definition of Religion  – A Sociological Critique. Social Compass, 20(4), 535–551.
 
4.
Grotowska, S. (1999). Religijność subiektywna. Kraków: Nomos.
 
5.
Inger, F., Pål, R. (2006). An Introduction to the Sociology of Religion. Classical and Contemporary Perspectives. England: Ashgate Publishing Limited Gower House.
 
6.
Mariański, J. (2010). Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
7.
McGuire, M.B. (2012). Religia w kontekście społecznym. Kraków: Nomos.
 
8.
Pollack, D., Müller, O., Pickel, G. (red.) (2012). The Social Significance of Religion in the Enlarged Europe: Secularization, Individualization and Pluralization. Farnham/Burlington: Ashgate.
 
9.
Schneiderman, H.G. (2015). Introduction to the Transaction Editions: Ideology, Social Constructionism, and Sociology of Religion. W: R. Cipriani, Sociology of Religion. New Brunswick: Transaction Publishers, XI–XXVI.
 
10.
Sloterdijk, P. (2008). Otwarta jest tylko droga cywilizacyjna, Dziennik, nr 3. Pobrano z: https://wiadomosci.dziennik.pl... [20.05.2021].
 
11.
Sroczyńska, M. (2018). O potrzebie religii w ponowoczesnym świecie (refleksje socjologa). Chrześcijaństwo – Świat – Polityka, nr 22.
 
12.
Wilson, B. (1981). Religion in Sociological Perspective. New York: Oxford University Press.
 
13.
Wójtowicz, A. (2004). Współczesna socjologia religii. Założenia, idee, programy. Tyczyn: Wydawnictwo WSSG.
 
14.
Zaręba, S.H. (red.) (2009). Socjologia życia religijnego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 
ISSN:2084-3364