Introduction - Sociology of Religion in the Face of Fascination and Disenchantment
 
More details
Hide details
1
Wydział Humanistyczny, AGH w Krakowie, Polska
2
Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Stella Grotowska   

Wydział Humanistyczny, AGH w Krakowie, ul Gramatyka 8A, 30-071, Kraków, Polska
Submission date: 2021-06-25
Final revision date: 2021-07-06
Acceptance date: 2021-07-06
Publication date: 2021-09-30
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;(3):7–12
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
wstęp - brak streszczenia