PL EN
Socjologia egzystencjalna jako nowa perspektywa badawcza w refleksji nad religijnością prawosławnej młodzieży akademickiej na Białorusi
 
Więcej
Ukryj
1
Studium Europy Wschodniej (Program stypendialny im. K. Kalinowskiego, Uniwersytet Warszawski, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Aksana Shyrko   

Studium Europy Wschodniej (Program stypendialny im. K. Kalinowskiego, Uniwersytet Warszawski, Polska
Data nadesłania: 05-06-2021
Data ostatniej rewizji: 05-07-2021
Data akceptacji: 05-07-2021
Data publikacji: 30-09-2021
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;(3):91–111
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiotem analizy uczyniono wybrane koncepcje nurtu socjologii egzystencjalnej oraz ich empiryczne implikacje odniesione do autorskich badań religijności prawosławnej młodzieży na Białorusi. Pod uwagę wzięto wybrane wskaźniki głównych parametrów zaangażowania religijnego  – wierzeń i praktyk religijnych w relacji do działań o charakterze politycznym. Jak pokazują badania socjologiczne, wielu młodych ludzi nadal uważa się za religijnych, ale swoje relacje z instytucjami kościelnymi kształtują w poczuciu wolności. Coraz częściej można zatem mówić o indywidualnych poszukiwaniach i duchowości. W przypadku młodzieży prawosławnej procesy te są mniej zaawansowane, choć i one dotykają relacji z instytucją religijną (Cerkwią), wspólnotą czy własną tożsamością. Możliwe zatem jest występowanie zależności między postawami wobec religii a podejściem egzystencjalnym, opartym na orientacji sensotwórczej, przejawiającej się w bardziej „miękkich formach” aktywizmu politycznego, poprzez osobiste doświadczenia i działania o charakterze duchowym, społecznym czy artystycznym.