Poszukiwanie uniwersalizmu w narracji regionalnej. Przypadek nowej stałej wystawy w Muzeum Śląskim w Katowicach
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk o Sztuce Stała współpraca, Uniwersytet Śląski, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Leszek Janusz Jodliński   

Instytut Nauk o Sztuce Stała współpraca, Uniwersytet Śląski, Polska
Data nadesłania: 18-03-2020
Data ostatniej rewizji: 14-07-2020
Data akceptacji: 23-07-2020
Data publikacji: 21-08-2020
 
Studia Humanistyczne AGH 2020;19(4):49–70
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W 2012 r. politycy i niektórzy historycy zablokowali przygotowania do pierwszej (po 1989 r.) stałej wystawy historii Górnego Śląska. Historia Śląska okazała się budzić o wiele więcej kontrowersji i wyszła poza ramy opowiadania historii w muzeum. Projekt i wytyczne scenariusza wystawy były konsultowane od 2010 r. ze specjalistami i w toku m.in. badań fokusowych. Zarówno wynik badań, jak i analiza ekspertów określiły współczesną historię (XIX i XX wieku) jako kluczowy okres dla zrozumienia dziedzictwa regionu. Autorzy projektu chcieli zastąpić niektóre mity narodowe i regionalne nowymi kategoriami interpretacji, jak m.in. nowoczesność, industrializacja, pojawienie się nowego krajobrazu kulturowego czy zmiana ról społecznych spowodowana rozwijającym się przemysłem. Wystawa miała pokazać historię G. Śląska z perspektywy Polski i Niemiec cy (i Czech), których obecność kulturalna itd. była znacząca w historii Górnego Śląska. Poszukiwano uniwersalną interpretacji rezygnując z narodowych odniesień w jej przebiegu. Projekt został odrzucony, a scenariusz, rezygnował z wielonarodowej perspektywy.
ISSN:2084-3364