PL EN
Przyszłość lekcji religii w trzydziestą rocznicę powrotu do szkoły. Konteksty socjologiczne
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Socjologii Religii, Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wojciech Klimski   

Katedra Socjologii Religii, Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
Data nadesłania: 05-02-2021
Data ostatniej rewizji: 28-03-2021
Data akceptacji: 29-03-2021
Data publikacji: 30-09-2021
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;(3):33–50
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje zagadnienie przyszłości lekcji religii w polskiej szkole. Zostanie w nim sformułowana prognoza dotycząca kolejnych losów tych zajęć. Argumentem za podjęciem tej kwestii jest upływająca w bieżącym w roku szkolnym (2020/2021) trzydziesta rocznica powrotu tych zajęć do szkoły oraz fakt, że religia jest najbardziej kontrowersyjnym przedmiotem lekcyjnym. Przez cały ten okres jego obecność w szkole niemal nieustannie wywoływała dyskusje. Artykuł odwołuje się do wyników internetowych badań zrealizowanych w 2020 roku wśród studentów z polskich uczelni (próba: 621 osób). Przeprowadzone w nim wnioskowanie, wykorzystujące także zastane wyniki badań (pokazujące aktualne niedostatki tych lekcji), zapowiada, że w kolejnych latach będzie spadać zainteresowanie udziałem w lekcjach religii. Zmierzać ono będzie w kierunku elitarnych zajęć, w które zaangażują się przede wszystkim głęboko wierzące rodziny i pochodzący z nich uczniowie.