PL EN
The Faces of Religion, Religiosity, and Spirituality in the Light of the Results of the Trend Reports Research
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Politycznych, Katedra Socjologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Radosław Sierocki   

Instytut Nauk Politycznych, Katedra Socjologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. ks. F. Szrajbera 11, 10-007, Olsztyn, Polska
Submission date: 2021-01-29
Final revision date: 2021-03-06
Acceptance date: 2021-04-06
Publication date: 2021-09-30
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;20(3):51–68
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Trend analysis as a foresight method is gaining popularity. Category of “trend” is not very precise, but we could define it as directions of changes in values and needs. In this meaning, trends link the present and projected future. There are more and more commercial, nonacademic analysis of trends. Professional firms and organizations show directions and sources of “always approaching” changes and they are preparing the strategies of dealing with them. We can read published reports as text showing present imaginations of the future. Reports usually concern the economy or technology development but some of them give insight into what would be the place of religion and spirituality in that future. The elaborations indicate the disappearance of religion and its replacement by spirituality. The main directions of religious changes are connected with “wellness” and “dying well” trends.
 
REFERENCES (54)
1.
Beckford, J. (2009). Teoria społeczna a religia. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
2.
Casanova, J. (2005). Religie publiczne w nowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
3.
Davie, G. (2010). Socjologia religii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
4.
Dobbelaere, K. (2008). Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
5.
Dragt, E. (2018). How to Research Trends: Move Beyond Trend Watching to Kickstart Innovation. Amsterdam: BIS Publishers.
 
6.
EY. (2020/2020). Are you reframing your future or is the future reframing you? Understanding megatrends will help you see opportunities where others don’t. Megatrends 2020 and beyond. Pobrano z EY: https://www.ey.com/en_gl/megat... [28.12.2020].
 
7.
Fjord. (2017/2018). Fjord Trends: Fjord. Pobrano z: https://trends18.fjordnet.com/... [28.12.2020].
 
8.
Fjord. (2020/2021). Fjord Trends 2021. https://www.accenture.com/us-e... [5.01.2021].
 
9.
Ford. (2019/2020). Looking Further with Ford: 2020 Trends: Ford Motor Company. Pobrano z: https://media.ford.com/content... [28.12.2020].
 
10.
Frase, P. (2018). Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [numeracja stron na podstawie e-booka].
 
11.
FTI. (2017/2017). Tech Trends Report. Future Today Institute. Pobrano z: https://futuretodayinstitute.c... [28.11.2020].
 
12.
FTI. (2019/2019). Tech Trends Report. Emerging science and technology that will influence business, government, media and society in the coming year. Pobrano z: https://futuretodayinstitute.c... [28.12.2020].
 
13.
FTI. (2020/2020). Tech Trends Report: Strategic trends that will influence business, government, education, media and society in the coming year. Pobrano z: https://futuretodayinstitute.c... [28.12.2020].
 
14.
GWS. (2018/2018). Global Wellness Trends Report. Global Wellness Summit. Pobrano z:https://www.globalwellnesssumm... [28.11.2020].
 
15.
GWS. (2019/2019). Global Wellness Trends Report. Global Wellness Summit. Pobrano z:https://www.askfood.eu/tools/f... [28.11.2020].
 
16.
GWS. (2020/2020). The Future of Wellness 2020. Global Wellness Summit. Pobrano z: https://www.globalwellnesssumm... [28.11.2020].
 
17.
Harkin, J. (2010). Trendologia: Niezbędny przewodnik po przełomowych ideach. Kraków: Znak.
 
18.
Ipsos. (2020/2020). Global Trends 2020. Understanding Complexity. Pobrano z: https://www.ipsosglobaltrends.... [28.12.2020].
 
19.
JWT. (2014/2015). The Future 100: Trends and Change to Watch in 2015. Pobrano z: https://intelligence.wunderman... [28.12.2020].
 
20.
JWT. (2015/2016). The Future 100: Trends and Change to Watch in 2016. Pobrano z: https://intelligence.wunderman... [28.12.2020].
 
21.
Kirkland, A. (2014). What is wellness now? Journal of Health Politics, 39, 5, 957–970.
 
22.
Kjaer, A.L. (2014). The Trend Management Toolkit. A Practical Guide to the Future. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 
23.
Kucner, A. (2018). Aksjologiczne i ontologiczne aspekty trendów. W: A. Kucner, G. Pacewicz,A. Rutkowska, R. Sierocki, J. Sobota, M. Sternicka-Kowalska, R. Szulc, M. Świgoń, P. Wasyluk (red.), Trendy: Interpretacje i konfrontacje (s. 192–206). Olsztyn: Wydział Humanistyczny UWM.
 
24.
Kucner, A. (2020). Analiza trendów w kontekście hermeneutyki i myślenia prospekcyjnego. Edukacja Filozoficzna, 69, 143–167.
 
25.
Luckmann, T. (2011). Niewidzialna religia. Problem religii w nowoczesnym społeczeństwie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
26.
Luhmann, N. (1998). Funkcja religii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
27.
Mandes, S. (2016). Miejsce religii w społeczeństwie. W poszukiwaniu nowego programu badawczego socjologii religii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
28.
Mariański, J. (2016). Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studium socjologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
29.
Mattelart, A. (2004). Społeczeństwo informacji. Wprowadzenie. Kraków: TAiWPN Universitas.
 
30.
Mazurkiewicz, M. (2018). Sport and Religion. Muscular Christianity and the Young Men’s Christian Association. Ideology, Activity and Expansion (Great Britain, the United States and Poland, 1857–1939). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 
31.
McGuire, M.B. (2012). Religia w kontekście społecznym. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
32.
Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens III, W.W. (1973). Granice wzrostu. Warszawa: PWE.
 
33.
Merton, R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
34.
Miller, J.W. (2005). Wellness: The History and Development of a Concept. Spektrum Freizeit, 27, 84–106.
 
35.
Naisbitt, J. (1997). Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Poznań: Zysk i S-ka.
 
36.
Naisbitt, J., Aburdene, P. (1990). Megatrends 2000. Ten New Directions for the 1990’s. NewYork: Avon Books.
 
37.
Norris, P., Inglehart, R. (2006). Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
38.
Oramus, D. (2011). Imiona Boga. Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku. Kraków: TAiWPN Universitas.
 
39.
Penn, M.J., Zalesne, E.K. (2009). Mikrotrendy: Małe siły, które niosą wielkie zmiany. Warszawa: MT Biznes.
 
40.
Penn, M., Fineman, M. (2018). Microtrends Squared: The New Small Forces Driving Today’s Big Disruptions. New York  – London  – Toronto  – Sydney  – New Delhi: Simon& Schuster [numeracja stron na podstawie e-booka].
 
41.
Pieregud, J. (2015). Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki. W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych (s. 8–24). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 
42.
Raymond, M. (2010). The Trend Forecaster’s Handbook. London: Laurence King Publishing Ltd.
 
43.
RB. (2011/2030). Roland Berger Trend Compedium 2030. Megatrend 7. Sustainability &global responsibility. Pobrano z: https://www.rolandberger.com/i... [28.12.2020].
 
44.
Sierocki, R. (2018). Jak socjologowie rozumieją kategorię „trend”. W: A. Kucner, G. Pacewicz, A. Rutkowska, R. Sierocki, J. Sobota, M. Sternicka-Kowalska, R. Szulc, M. Świgoń, P. Wasyluk (red.), Trendy: Interpretacje i konfrontacje (s. 36–86). Olsztyn: Wydział Humanistyczny UWM.
 
45.
Stark, R., Iannaccone, L.R. (1994). A Supply-Side Reinterpretation of the „Secularization” of Europe. Journal of the Scientific Study of Religion, 33, 3, 230–252.
 
46.
Stark, R., Bainbridge, W.S. (1985). The Future of Religion. Secularization, Revival, and Cult Formation. Berkeley  – Los Angeles  – London: University of California Press.
 
47.
Stark, R. (1999). Secularization, RIP. Sociology of Religion, 60, 3, 249–273.Vejlgaard, H. (2008). Anatomia trendu. Kraków: Wolters Kluwer.
 
48.
Webb, A. (2016). The Signals are Talking: Why Today’s Fringe Is Tomorrow’s Mainstream. New York: Public Affairs [numeracja stron na podstawie e-booka].
 
49.
Wilson, B.R. (1982). Religion in Sociological Perspective. Oxford: Oxford University Press.
 
50.
Włudyka, T. (red.). (2007). Polityka gospodarcza: Podręcznik dla studentów kierunków nieekonomicznych. Warszawa  – Kraków: Wolters Kluwer.
 
51.
WT. (2017/2017). The Future 100. Trends and Change to Watch in 2017. Pobrano z:https://intelligence.wunderman...].
 
52.
WT. (2020/2020). The Future 100. Pobrano z: https://intelligence.wunderman... [28.12.2020].
 
53.
Zielińska, K. (2009). Spory wokół teorii sekularyzacji. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
54.
Zybertowicz, A., Gurtowski, M., Tamborska, K., Trawiński, M., Waszewski, J. (2015). Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. Kraków: Kasper.
 
ISSN:2084-3364