PL EN
Oblicza religii, religijności i duchowości w świetle wyników badań w raportach trendowych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Politycznych, Katedra Socjologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Radosław Sierocki   

Instytut Nauk Politycznych, Katedra Socjologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. ks. F. Szrajbera 11, 10-007, Olsztyn, Polska
Data nadesłania: 29-01-2021
Data ostatniej rewizji: 06-03-2021
Data akceptacji: 06-04-2021
Data publikacji: 30-09-2021
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;20(3):51–68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Coraz większą popularność zyskuje analiza trendów jako metoda foresightowa. Pojęcie trendu nie jest precyzyjnie określone, ale można stwierdzić, że oznacza kierunki zmian w zakresie wartości i potrzeb. W tym rozumieniu jest łącznikiem między teraźniejszością a projektowaną przyszłością. Duży udział w analizowaniu trendów mają firmy i organizacje badające komercyjnie kierunki i źródła nadchodzących zmian oraz tworzące strategie radzenia sobie z nimi. Na publikowane raporty trendowe można spojrzeć jak na specyficzne teksty, które pokazują istniejące w teraźniejszości wyobrażenia o przyszłości. Raporty najczęściej dotyczą rozwoju gospodarczego i technologicznego, ale dają wgląd w to, jakie miejsce zajmują w tej przyszłości religia i duchowość. W raportach wskazuje się przede wszystkim na zanikanie religii i zastępowanie jej miejsca przez duchowość. Główne trendy, w których jest mowa o religii, są związane ze sferą wellness i „dobrym umieraniem”.
 
REFERENCJE (54)
1.
Beckford, J. (2009). Teoria społeczna a religia. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
2.
Casanova, J. (2005). Religie publiczne w nowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
3.
Davie, G. (2010). Socjologia religii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
4.
Dobbelaere, K. (2008). Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
5.
Dragt, E. (2018). How to Research Trends: Move Beyond Trend Watching to Kickstart Innovation. Amsterdam: BIS Publishers.
 
6.
EY. (2020/2020). Are you reframing your future or is the future reframing you? Understanding megatrends will help you see opportunities where others don’t. Megatrends 2020 and beyond. Pobrano z EY: https://www.ey.com/en_gl/megat... [28.12.2020].
 
7.
Fjord. (2017/2018). Fjord Trends: Fjord. Pobrano z: https://trends18.fjordnet.com/... [28.12.2020].
 
8.
Fjord. (2020/2021). Fjord Trends 2021. https://www.accenture.com/us-e... [5.01.2021].
 
9.
Ford. (2019/2020). Looking Further with Ford: 2020 Trends: Ford Motor Company. Pobrano z: https://media.ford.com/content... [28.12.2020].
 
10.
Frase, P. (2018). Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [numeracja stron na podstawie e-booka].
 
11.
FTI. (2017/2017). Tech Trends Report. Future Today Institute. Pobrano z: https://futuretodayinstitute.c... [28.11.2020].
 
12.
FTI. (2019/2019). Tech Trends Report. Emerging science and technology that will influence business, government, media and society in the coming year. Pobrano z: https://futuretodayinstitute.c... [28.12.2020].
 
13.
FTI. (2020/2020). Tech Trends Report: Strategic trends that will influence business, government, education, media and society in the coming year. Pobrano z: https://futuretodayinstitute.c... [28.12.2020].
 
14.
GWS. (2018/2018). Global Wellness Trends Report. Global Wellness Summit. Pobrano z:https://www.globalwellnesssumm... [28.11.2020].
 
15.
GWS. (2019/2019). Global Wellness Trends Report. Global Wellness Summit. Pobrano z:https://www.askfood.eu/tools/f... [28.11.2020].
 
16.
GWS. (2020/2020). The Future of Wellness 2020. Global Wellness Summit. Pobrano z: https://www.globalwellnesssumm... [28.11.2020].
 
17.
Harkin, J. (2010). Trendologia: Niezbędny przewodnik po przełomowych ideach. Kraków: Znak.
 
18.
Ipsos. (2020/2020). Global Trends 2020. Understanding Complexity. Pobrano z: https://www.ipsosglobaltrends.... [28.12.2020].
 
19.
JWT. (2014/2015). The Future 100: Trends and Change to Watch in 2015. Pobrano z: https://intelligence.wunderman... [28.12.2020].
 
20.
JWT. (2015/2016). The Future 100: Trends and Change to Watch in 2016. Pobrano z: https://intelligence.wunderman... [28.12.2020].
 
21.
Kirkland, A. (2014). What is wellness now? Journal of Health Politics, 39, 5, 957–970.
 
22.
Kjaer, A.L. (2014). The Trend Management Toolkit. A Practical Guide to the Future. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 
23.
Kucner, A. (2018). Aksjologiczne i ontologiczne aspekty trendów. W: A. Kucner, G. Pacewicz,A. Rutkowska, R. Sierocki, J. Sobota, M. Sternicka-Kowalska, R. Szulc, M. Świgoń, P. Wasyluk (red.), Trendy: Interpretacje i konfrontacje (s. 192–206). Olsztyn: Wydział Humanistyczny UWM.
 
24.
Kucner, A. (2020). Analiza trendów w kontekście hermeneutyki i myślenia prospekcyjnego. Edukacja Filozoficzna, 69, 143–167.
 
25.
Luckmann, T. (2011). Niewidzialna religia. Problem religii w nowoczesnym społeczeństwie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
26.
Luhmann, N. (1998). Funkcja religii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
27.
Mandes, S. (2016). Miejsce religii w społeczeństwie. W poszukiwaniu nowego programu badawczego socjologii religii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
28.
Mariański, J. (2016). Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studium socjologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
29.
Mattelart, A. (2004). Społeczeństwo informacji. Wprowadzenie. Kraków: TAiWPN Universitas.
 
30.
Mazurkiewicz, M. (2018). Sport and Religion. Muscular Christianity and the Young Men’s Christian Association. Ideology, Activity and Expansion (Great Britain, the United States and Poland, 1857–1939). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 
31.
McGuire, M.B. (2012). Religia w kontekście społecznym. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
32.
Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens III, W.W. (1973). Granice wzrostu. Warszawa: PWE.
 
33.
Merton, R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
34.
Miller, J.W. (2005). Wellness: The History and Development of a Concept. Spektrum Freizeit, 27, 84–106.
 
35.
Naisbitt, J. (1997). Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Poznań: Zysk i S-ka.
 
36.
Naisbitt, J., Aburdene, P. (1990). Megatrends 2000. Ten New Directions for the 1990’s. NewYork: Avon Books.
 
37.
Norris, P., Inglehart, R. (2006). Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
38.
Oramus, D. (2011). Imiona Boga. Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku. Kraków: TAiWPN Universitas.
 
39.
Penn, M.J., Zalesne, E.K. (2009). Mikrotrendy: Małe siły, które niosą wielkie zmiany. Warszawa: MT Biznes.
 
40.
Penn, M., Fineman, M. (2018). Microtrends Squared: The New Small Forces Driving Today’s Big Disruptions. New York  – London  – Toronto  – Sydney  – New Delhi: Simon& Schuster [numeracja stron na podstawie e-booka].
 
41.
Pieregud, J. (2015). Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki. W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych (s. 8–24). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 
42.
Raymond, M. (2010). The Trend Forecaster’s Handbook. London: Laurence King Publishing Ltd.
 
43.
RB. (2011/2030). Roland Berger Trend Compedium 2030. Megatrend 7. Sustainability &global responsibility. Pobrano z: https://www.rolandberger.com/i... [28.12.2020].
 
44.
Sierocki, R. (2018). Jak socjologowie rozumieją kategorię „trend”. W: A. Kucner, G. Pacewicz, A. Rutkowska, R. Sierocki, J. Sobota, M. Sternicka-Kowalska, R. Szulc, M. Świgoń, P. Wasyluk (red.), Trendy: Interpretacje i konfrontacje (s. 36–86). Olsztyn: Wydział Humanistyczny UWM.
 
45.
Stark, R., Iannaccone, L.R. (1994). A Supply-Side Reinterpretation of the „Secularization” of Europe. Journal of the Scientific Study of Religion, 33, 3, 230–252.
 
46.
Stark, R., Bainbridge, W.S. (1985). The Future of Religion. Secularization, Revival, and Cult Formation. Berkeley  – Los Angeles  – London: University of California Press.
 
47.
Stark, R. (1999). Secularization, RIP. Sociology of Religion, 60, 3, 249–273.Vejlgaard, H. (2008). Anatomia trendu. Kraków: Wolters Kluwer.
 
48.
Webb, A. (2016). The Signals are Talking: Why Today’s Fringe Is Tomorrow’s Mainstream. New York: Public Affairs [numeracja stron na podstawie e-booka].
 
49.
Wilson, B.R. (1982). Religion in Sociological Perspective. Oxford: Oxford University Press.
 
50.
Włudyka, T. (red.). (2007). Polityka gospodarcza: Podręcznik dla studentów kierunków nieekonomicznych. Warszawa  – Kraków: Wolters Kluwer.
 
51.
WT. (2017/2017). The Future 100. Trends and Change to Watch in 2017. Pobrano z:https://intelligence.wunderman...].
 
52.
WT. (2020/2020). The Future 100. Pobrano z: https://intelligence.wunderman... [28.12.2020].
 
53.
Zielińska, K. (2009). Spory wokół teorii sekularyzacji. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
54.
Zybertowicz, A., Gurtowski, M., Tamborska, K., Trawiński, M., Waszewski, J. (2015). Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. Kraków: Kasper.
 
ISSN:2084-3364