Google Trends jako narzędzie użyteczne dla badaczy niepełnosprawności
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Grzegorz Całek   

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Polska
Data nadesłania: 11-05-2020
Data ostatniej rewizji: 28-06-2020
Data akceptacji: 29-06-2020
Data publikacji: 30-09-2020
 
Studia Humanistyczne AGH 2020;19(3):177–193
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Codziennie wyszukiwarka Google jest wykorzystywana miliony razy przez użytkowników Internetu na całym świecie do poszukiwania potrzebnych im informacji. Mniej znana jest darmowa usługa firmy Google pod nazwą Google Trends, która pozwala na zbadanie popularności słów kluczowych (haseł, fraz), a ściślej – pokazuje trendy w określonym czasie oraz na określonym obszarze. W artykule zostały przedstawione różne sposoby wykorzystania Google Trends przez naukowców badających zjawisko niepełnosprawności, m.in. socjologów, psychologów, pedagogów specjalnych czy polityków społecznych. Sposoby te związane są nie tylko z obserwacją trendów, ale też badaniem cykliczności zjawisk, kontekstów, w jakich pojawiają się określone pojęcia oraz zmian w języku, którym opisuje się niepełnosprawność.
 
REFERENCJE (20)
1.
Banaś, Barbara. 2007. Czy Google może stanowić złoty środek w wirtualnej rzeczywistości XXI wieku?, „Bibliotheca Nostra: Śląski Kwartalnik Naukowy”, 1, 1: 7–14.
 
2.
Baraniewicz, Sabina. 2017. Fenomen wiodącej pozycji Google w branży wyszukiwania w ujęciu historycznym. Pośrednie czynniki sukcesu, „Zarządzanie Mediami”, 2: 79–88.
 
3.
Bauman, Zygmunt i David Lyon. 2013. Płynna inwigilacja. Rozmowy, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
4.
Bulczak, Grzegorz. 2014. Zastosowanie Google Trends w prognozowaniu zmian na rynku nieruchomości, „Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance”, 12, 4: 79–90.
 
5.
Całek, Grzegorz. 2019. Uczniowie z niepełnosprawnościami w polskiej szkole. Refleksje postatystyczne, materiały z OKN „Zrozumieć niepełnosprawność. Doświadczenia młodych badaczy, 13.12.2019 [niepublikowane].
 
6.
Castells, Manuel. 2003. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: REBIS.
 
7.
Dykcik, Władysław (red.). 2007. Pedagogika specjalna, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
8.
Dziekan-Łanucha. Agata. 2016. Od personalizacji do profilowania. Opis konsekwencji korzystania z wyszukiwarki internetowej Google, „Studia Socialia Cracoviensia”, 1, 14: 123–136.
 
9.
Galasiński, Dariusz. 2013. Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością?, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, 4, 9: 3–6.
 
10.
Ginsberg, Jeremy, Matthew H. Mohebbi, Rajan S. Patel, Lynnette Brammer, Mark S. Smolinski I Larry Brilliant . 2009. Detecting influenza epidemics using search engine query data, „Nature”, 457, 7232: 1012–1014.
 
11.
Janas-Kozik, Małgorzata. 2017. Sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce w 2016 roku. Aktualne występowanie i obraz zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, „Psychiatria”, 14, 1: 61–63.
 
12.
Jegorow, Dorota. 2018. Zastosowanie Google Trends do analizy sezonowości podaży pracy w Polsce, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 3, 2: 119–133.
 
13.
Kamiński, Mikołaj, Igor Łoniewski i Wojciech Marlicz. 2020. „Dr. Google, I am in Pain” – Global Internet Searches Associated with Pain: A Retrospective Analysis of Google Trends Data, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 17, 3: 954.
 
14.
Kreft, Jan. 2018. Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
15.
Kurzyk, Paulina i Michał Kowalski. 2019, Popularność Uniejowa na tle małych miast regionu łódzkiego oraz konkurujących z nim uzdrowisk, „Biuletyn Uniejowski”, 8: 77–97.
 
16.
Mularczyk, Anna i Iwona Zdonek. 2014. Krzywe cyklu życia informacji o produkcie na podstawie danych z Google Trends, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria: „Organizacja z Zarządzanie”, 68, 1905: 229–242.
 
17.
Niedzielska, Ewelina. 2018. Wykorzystanie Google Trends do predykcji stopy zwrotu indeksu WIG20, „Ekonomia XXI Wieku”, 19: 82–97.
 
18.
Nowak, Paweł. 2018. Google pierwszym źródłem (dez)informacji?, „Zarządzanie w Kulturze”, 2: 163–184.
 
19.
Pamuła-Cieślak, Natalia. 2013. Analiza czynników wpływających na jakość wyników w wyszukiwarce Google, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, 1: 111–126.
 
20.
Wawrzała, Paweł. 2016. Google Trends jako narzędzie badawcze w dziedzinie edukacji specjalnej, w: Barbara Brzyb i Gabriela Kowalska (red.), Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju – wielość obszarów, wspólnota celów, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 113–128.