Zjawiska elektryczne na granicach fazowych zilustrowane przykładem rtęci w roztworach etyloksantogenianu potasu i bromku dodecylo-amoniowego
 
More details
Hide details
Publication date: 2017-11-14
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1966;0(1):29–38
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049