Wysoko zdyspergowane syntetyczne krzemiany cynku przyszlosciowe pigmenty ekologicznych farb krzemianowych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska
CORRESPONDING AUTHOR
Iwona Michalska   

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Pl. M.Curie-Skłodowskiej 2, 60-965 Poznań
Publication date: 1999-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1999;33(1):83–92
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Podano optymalne parametry procesu strącania krzemianu cynku o dużym stopniu dyspersji z roztworu metakrzemianu sodu, z użyciem soli cynkowych. Wykonano podstawową analizę fizykochemiczną uzyskanych krzemianów, dokonano optymalizacji procesu strącania oraz przeprowadzono testy na ustalenie przedziału wielkości cząstek oraz morfologii powierzchni cząstek krzemianów. Zaproponowano zastosowanie ich jako białych pigmentów do produkcji farb oraz jako zamiennik krzemionki i aktywatorów ZnO w mieszankach gumowych.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049