Wpływ składników płonnych, ze szczególnym uwzględnieniem minerałów ilastych na flotację minerałów siarczkowych. Influence of gangue, especially clays, on flotation of sulfide minerals (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Publication date: 2017-02-23
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1967;1(1):17–43
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049