Wpływ efektu elektrolepkości na szybkość filtracji cieczy przez porowate warstwy proszków węglowych. Influence of electro-viscosity effect on filtration rate of liquid through porous layers of coal particles (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Katedra Przeróbki Mechanicznej Kopalin
Publication date: 2017-03-07
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1967;1(1):107–125
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049