Ways of simplification of flowsheets of the LGOM copper ore flotation plants. Kierunki upraszczania schematu technologicznego zakładów przeróbczych LGOM-u (in Polish)
 
More details
Hide details
1
ZD "Cuprum" Lublin
Publication date: 1974-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1974;8(1):117–133
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049