Waste products from paper industry as a raw material for type a zeolites production. Odpady przemysłu papierniczego jako surowiec do produkcji zeolitów (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
2
Centralny Ośrodek Centralny-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", Wrocław
Publication date: 1983-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1983;15(1):87–93
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049