Utilization of silica waste from hydrofluoric acid production. Utylizacja krzemionki odpadowej z produkcji kwasu fluorowodorowego (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska
Publication date: 1993-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1993;27(1):163–178
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049