Trends in the improvement of dressing technilogies in the LGOM (Lubin Mining and Metallurgical Copper Complex). Kierunki doskonalenia procesów wzbogacania rud miedzi z LGOM-u z uwzględnieniem specyfiki tych rud (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Publication date: 1974-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1974;8(1):107–116
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049