The range of flotation of sulphide minerals. Fizykochemiczne uzasadnienie zakresu flotowalności minerałów siarczkowych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
Publication date: 1976-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1976;10(1):99–109
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049