The genesis and finding possibilities of some heavy minerals in Lower Silesia. Geneza i kierunki poszukiwań niektórych perspektywicznych wystąpień minerałów ciężkich na Dolnym Śląsku (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski
Publication date: 1990-06-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1990;23(1):19–25
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049