Technological problems of enrichment of veryfinely grained materials. Problemy technologiczne wzbogacania materiałów bardzo drobno uziarnionych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza
Publication date: 1989-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1989;21(1):15–21
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049