Technological problems in the processing of slime-size tailings from „Osiecznica” Glass Sand Plant. Problemy technologiczne przeróbki odpadu drobnoziarnistego z zakładu piasków szklarskich „Osiecznica” (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawsla
 
2
Instytut Szkła i Ceramiki Warszawa
 
3
Zakłady Górniczo-Przeróbcze Surowców Mineralnych "Surmin"
 
 
Publication date: 1977-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1977;11(1):65–80
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049