Study of the effect of reagents on the solid content in flotation products. Badania wpływu rodzaju odczynnika na wartości zagęszczeń produktów flotacji (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Kopalnia Węgla Kamiennego "Moszczenica"
Publication date: 1973-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1973;7(1):195–212
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049