Results of the triboelectric separation of some raw materials. Niektóre wyniki wzbogacania metoda tryboelektryczną wybranych surowców mineralnych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza
Publication date: 1977-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1977;11(1):139–156
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049