Rest Potential of Sulphide Electrodes in Solutions of Indifferent Electrolytes. Potencjał spoczynkowy elektrod siarczkowych w roztworach elektrolitów obojętnych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Publication date: 1991-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1991;24(1):127–138
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049