Recovering of heavy minerals from Fore-Sudetic alluvial deposits. Pozyskiwanie koncentratów minerałów ciężkich z aluwiów przedsudeckich na przykładzie złoża „Proszkowice” (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
Publication date: 1990-06-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1990;23(1):41–58
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049