Quality requirements wchich must be met by flotation concentrates depending on the metallurgical technologies. Wymagania stawiane koncentratom z flotacji rud miedzi w zależności od technologii hutniczych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
Publication date: 1974-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1974;8(1):99–105
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049