Problemy flotacyjne w świetle badań biochemicznego rozkładu ksantogenianu etylu. Problems with flotation in the light of biochemical decomposition of ethyl xanthate (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Katedra Technologii Wody i Ścieków
Publication date: 2017-03-03
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1967;1(1):82–97
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049