Pilot-plant veryfication of laboratory investigations on heavy minerals extraction from Odra river shoal sands. Półtechniczna weryfikacja badań laboratoryjnych nad pozyskiwaniem minerałów ciężkich z piasku morskiego z Ławicy Odrzanej (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska
Publication date: 1990-06-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1990;23(1):81–89
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049