Physicochemical properties of transition metal sulfides. Własności fizykochemiczne siarczków metali przejściowych
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
Publication date: 1989-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1989;21(1):97–106
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049