New physicochemical methods in the research of flotation systems. Nowe metody fizykochemiczne w badaniach układów flotacyjnych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Zakład Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Publication date: 1974-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1974;8(1):31–46
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049