Limitations in model studies of flotation systems. Ograniczenia w badaniach modelowych układów flotacyjnych i perspektywy ulepszenia tego typu badań (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Zakład Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Publication date: 1975-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1975;9(1):25–31
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049