Leaching of metals from sulphide minerals by mixotropic sulphur-and iron-oxidizing bacteria. Ługowanie metali z minerałów siarczkowych przez miksotroficzne bakterie utleniające siarkę i żelazo (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Śląska Akademia Medyczna
2
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole
Publication date: 1994-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1994;28(1):145–152
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049