Laboratory equipment for testing the flotation of minerals under conditions of controlled sorption of flotation reagents. Aparatura do badań laboratoryjnych flotowalności minerałów w warunkach kontrolowanej sorpcji odczynników flotacyjnych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Zakład Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Publication date: 1976-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1976;10(1):111–117
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049