Investigations and possibilities of utilization of heavy minerals from Baltic beach sands. Badania i możliwości wykorzystania minerałów ciężkich z bałtyckich piasków plażowych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza
Publication date: 1990-06-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1990;23(1):71–79
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049