Influence of surface modification on physicochemical properties of precipitated silica. Wpływ modyfikacji powierzchni na właściwości fizykochemiczne krzemionki strącanej (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska
Publication date: 1994-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1994;28(1):177–186
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049