Froths and frothing agents. Piany w układach flotacyjnych i klasyfikacja odczynników pianotwórczych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
Publication date: 1974-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1974;8(1):73–97
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049