Fractal theory – a new method of the description of irregular objects. Teoria fraktali – nowy sposób opisu obiektów geometrycznie nieregularnych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków
Publication date: 1992-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1992;25(1):13–24
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049