Fotosendimeter and its use in the sedimentation processes. Fotoelektryczny miernik sedymentacji i jego zastosowanie do badań niektórych stanów zawiesin (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza
2
POLON - Kraków
Publication date: 1977-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1977;11(1):47–50
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049