Effect of the regrinding of tailings from cleaning flotation on separation efficiency in the sulphur ore flotation. Wpływ domielania odpadów z pierwszego stopnia oczyszczania koncentratu na podstawowe wskaźniki procesu wzbogacania flotacyjnego rudy siarkowej (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu
Publication date: 1977-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1977;11(1):97–107
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049