Effect of temperature and time of sintering on the mechanical properties of products obtained from calcium fluoride waste. Wpływ temperatury i czasu spiekania na właściwości mechaniczne produktów otrzymanych z odpadowego fluorku wapnia (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Krakowska
Publication date: 1996-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1996;30(1):127–133
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049