Effect of flotation reagents on the wet grinding of quartz. Wpływ odczynników flotacyjnych na proces mielenia kwarcu na mokro (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska
2
Politechnika Wrocławska
Publication date: 1977-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1977;11(1):109–119
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049